There's no place like home!

כי גם ככה אי אפשר לצאת לשום מקום, כשבחוץ משתוללת מגיפה מאיימת. הילדים יצאו לחופשת קורונה מבית הספר ב 12.3, מאז אנחנו בבית. לפני שבוע יצאנו לטיול רגלי בשכונה, כדי לחלץ עצמות ולנשום קצת אויר וגילינו שכונה שוקקת חיים, המון אנשים טיילו ברחוב כמונו ומלבד מכונית שעברה פה ושם אפשר היה לחשוב שיום כיפור הגיע…