Everything is awesome

שבועיים של שלג כבד לסירוגין + שבוע חופשת חורף מבית הספר הסתיימו בשלום. אתמול הילדים חזרו לבית הספר וכולנו חזרנו לשגרה מבורכת. כבר חשבתי שזה לא יקרה השנה, אבל אז הלבן הקר הזה הגיע גם אלינו. מעולם לא חוויתי שלג כל כך כבד והמון ממנו, בטח שלא בפרק זמן כל כך קצר. זה היה לבן…