Choose your battles

לעבור למדינה חדשה זה לא דבר קל לאף אחד. הילדים מסתגלים לאיטם וכל שגרת היום שלנו כרגע שונה לגמרי מהשגרה אליה הורגלנו בישראל, ה"מלחמות" הקטנות שהיו לנו בארץ, הוחלפו במלחמות אחרות בסיאטל או שפשוט השתכללו. חלקן נעלמו כמעט לחלוטין, כך שיש גם דברים טובים 🙂 אחת המלחמות הקשות בישראל היתה לגרום לגילי להכנס למקלחת (לגיא היה יותר…